Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy gäller när Expedition Store Sweden AB tillhandahåller tjänster och produkter i samband med inköp, kundtjänst och alla andra kontaktformer, som att besöka webbplatsen för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund.

1. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som kan kopplas till en individ direkt eller indirekt. Exempel inkluderar namn, adresser, telefonnummer, ID-nummer, e-post- och IP-adresser eller en kombination av dessa som gör det möjligt att identifiera en individ. 

All användning av personuppgifter betraktas som behandling av personuppgifter, inklusive insamling, registrering, sammanställning, lagring och överföring, eller en kombination av dessa. 

Expedition Store Sweden AB, hädanefter Expedition Store, är personuppgiftsansvarig som behandlas i samband med användningen av våra tjänster och produkter, samt personuppgifter som vi samlar in och behandlar för de ändamål som beskrivs i detta dokument. Expedition Store är personuppgiftsansvarig innebär att Expedition Store tar ansvar och skyldigheter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

All behandling av personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagar.

2. Hur samlar vi in ​​information om dig och hur används den? 

Expedition Store samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i de specifika villkoren för relevant tjänst och i sekretesspolicyn.

Den enda informationen vi har om dig är information som du tillhandahåller när du skapar ett konto hos Expedition Store eller data som genereras när du använder våra tjänster. Detta inkluderar sidvyer och information om din enhet. Dessutom får vi ibland data från andra källor och partners. De personuppgifter som vi har tillgång till används främst för att formulera avtal med dig, men också för att förstå och förbättra våra tjänster, optimera vårt utbud, skapa personliga sidvisningar, lagra statistik, förstå marknadstrender och anpassa annonser. 

Enligt gällande dataskyddslagar får personuppgifter endast samlas in för "specifika, uttryckligen angivna och motiverade ändamål". Personuppgifter får inte behandlas på ett sätt som inte överensstämmer med dessa syften. Dessutom måste det enligt dataskyddslagstiftningen finnas skäl för behandling av personuppgifter, dvs. en laglig grund.

För att vi lagligen ska kunna behandla dina personuppgifter måste en eller flera av följande grunder finnas:

  1. behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig,
  2. behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra lagliga skyldigheter (dvs. om vi har en laglig skyldighet att göra något enligt lagen),
  3. behandling är nödvändig för Biltemas legitima intressen förutsatt att dina intressen för skydd inte åsidosätter dessa, eller
  4. i specifika fall, efter att du har godkänt behandlingen i fråga.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter för dig måste vi hantera och behandla dina personuppgifter. Syftet för vilka vi behandlar dina personuppgifter och den lagliga grunden för detta beskrivs i exempel nedan.

Viss behandling av personuppgifter kan kräva samtycke som en laglig grund. I sådana fall kommer vi att begära ditt samtycke till behandlingen i fråga innan någon behandling påbörjas.

Information samlas in på flera olika sätt: 

Information som du tillhandahåller oss och information som samlas in genom användning av tjänster enligt följande:

Skapa ett konto
När du skapar ett konto hos oss anger du information som ditt namn, postnummer, e-postadress och telefonnummer. Vi registrerar också dina inköp för att ge dig ett elektroniskt kvitto och analysera inköpshistorier och trender för att presentera dig för relevanta erbjudanden och inköpslistor som innehåller ofta köpta produkter. Informationen lagras i vår databas, främst för att tillhandahålla den tjänst du har beställt men också för att förbättra våra tjänster.

Köp online

När du gör ett köp i vår webbutik anger du information som ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Informationen tillsammans med orderhistoriken lagras i vår databas, främst för att tillhandahålla den tjänst du har beställt men också för att förbättra våra tjänster och för att hantera eventuella anspråk. Om du är inloggad med ditt konto sparas orderhistoriken på ditt konto.

Online-utcheckningstjänsten tillhandahålls i samarbete med Shopify Payment och Klarna, som fungerar som personuppgiftsansvarig för denna information och därför också ägare.

Nyhetsbrev prenumeration

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi ditt namn och din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrevet till dig. Informationen lagras i våra databaser främst för att vi ska kunna tillhandahålla de beställda tjänsterna, samt för att ge dig relevanta erbjudanden och information om specialerbjudanden och kampanjer. Personuppgifter behandlas endast för att distribuera nyhetsbrevet. Vi använder en tredje part för att distribuera vårt nyhetsbrev. 

Kontakt med kundtjänst
Vi sparar information när du kontaktar oss, till exempel när du skickar ett e-postmeddelande, kontaktar oss per telefon eller via någon av funktionerna på vår webbplats eller via sociala medier. Vi gör detta för att spara din förfrågan.

Returer och fordringar
När du gör en retur eller anspråk kommer vi att be dig om ditt namn, telefonnummer och ID-nummer samt din e-postadress om du gör en skadeanmälan. Vi begär denna information för att kunna kontakta dig om du har returnerat en produkt för reparation eller för dokumentationskrav från myndigheter i samband med monetär ersättning och för att kunna behandla ditt skadeståndsanspråk. Informationen lagras lokalt i våra databaser för att bekämpa bedrägerier. Uppgifterna delas inte med andra företag.

Information som samlas in med hjälp av våra tjänster
När du köper och använder våra tjänster registrerar vi information om vilka produkter du har köpt och vilka produkter som är intressanta för dig. Detta gör det möjligt för oss att förbättra våra tjänster, bekämpa bedrägerier och anpassa innehåll och annonser efter dina intressen och användningsmönster. 

Informationen kan kategoriseras enligt följande: 

Om reklam-ID är aktiverat på din Android- eller Apple-enhet skickas denna information från vår app för personliga annonser. Exempel på användning: anpassning av våra tjänster för den enhet du använder så att du till exempel får tillgång till mobilversionen av vår webbplats när du använder din mobiltelefon.

Information om användningen av tjänster
När du besöker vår webbplats registreras din aktivitet automatiskt i vårt mätverktyg. Vi använder denna information för att till exempel förbättra våra tjänster och förse dig med personlig marknadsföring enligt dina användningsmönster.

Cookies och lokal lagring

När du använder vår webbutik lagras kakor och annan data lokalt (nedan kallad lokal lagring av data) på din enhet. Det här är textfiler som lagras i din webbläsare som kan läsas av våra tjänster. 

Lokalt lagrad data används för att förenkla användningen av våra tjänster och för att ge dig relevant information när du besöker vår webbplats, vilket förbättrar din användarupplevelse. Detta används också för att mäta trafik på vår webbplats, samla in statistik, spåra beteende för att formulera målgrupper för marknadsföring, förenkla annonshantering och för att förbättra våra tjänster.

Exempel på användning: vi använder cookies för att känna igen din enhet, vilket innebär att du inte behöver logga in varje gång du använder våra tjänster, eller för att tillhandahålla personliga produktdisplayer så att du inte behöver söka. Cookies används också för att spela in de annonser du har sett och klickat på.

Information från andra källor
Vi får information från andra källor, såsom mätverktyg eller andra verktyg från tredje part, som hjälper oss eller den andra parten att förstå användaraktivitet och preferenser, eller att förbättra tjänsten vi erbjuder i allmänhet.

3. Lagringstid 

Expedition Store lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och våra rättsliga skyldigheter, t.ex. vad gäller bokföringslagen och andra föreskrifter om lagstadgade begränsningar. 

4. Med vem delas personuppgifter? 

Externa företag
I vissa fall delar vi, till exempel frakt, dina uppgifter med externa företag. I sådana fall implementerar Expedition Store nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning, och vi kräver att adekvata säkerhetsåtgärder är på plats.

Personuppgifter kan också delas med olika myndigheter enligt lag.

Överföring till ett tredje land
I allmänhet överför vi inte kundinformation till länder utanför EU / EES (så kallade "tredjeländer"). Om detta är nödvändigt implementerar vi lämpliga säkerhetsåtgärder och ser till att de överförda personuppgifterna behandlas i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Vi ser till att leverantören ingår ett lagligt avtal med oss ​​där de åtar sig att följa beslut som godkänts av EU-kommissionen om skydd av personlig integritet.

Vi vidarebefordrar, säljer eller sprider aldrig dina personuppgifter på något annat sätt än det som beskrivs i denna sekretesspolicy. 

5. Säkerhet 

Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som överensstämmer med branschstandarder för att säkerställa att all information vi behandlar skyddas från åtkomst av obehöriga parter. Endast ett begränsat antal anställda har tillgång till informationen om dig, och det sätt på vilket de behandlar informationen kontrolleras strikt.

6. Dina rättigheter som registrerad registrerad 

I enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning har du rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter, till exempel när, hur och varför dina personuppgifter behandlas. Dessutom har du rätt att i vissa fall få tillgång till dina personuppgifter eller få dem att flyttas, rättas, raderas eller begränsas. Om vi ​​av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att motivera att vi inte gör det. Observera att vi bara kan tillhandahålla information som vi otvivelaktigt vet tillhör dig.

Dina rättigheter listas nedan tillsammans med hur du kan utöva dem.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen har du som privatperson en mängd rättigheter. Dina rättigheter är som följer:

  • Du har rätt att få information om dina personuppgifter Expedition Store-processer om dig.
  • Du har rätt att rätta och uppdatera personuppgifterna i Expedition Store om dig.
  • Du har rätt att begära att personuppgifterna expedition Store processer om dig raderas. Om du vill att dina personuppgifter ska raderas kommer Expedition Store att radera alla personuppgifter som Expedition Store inte enligt lag krävs för att spara.
  • Om behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke, vilket innebär att behandlingen då upphör, förutom i fall där Expedition Store har en laglig skyldighet att behandla personuppgifterna.
  • Det är viktigt för oss att informationen vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Om du upptäcker några avvikelser i dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss för att detta ska rättas till. 

All kommunikation som rör dina rättigheter kommer att ske skriftligen.

10. Kontaktinformation

All kommunikation måste vara skriftlig. Vänligen skicka ett mejl till; gdpr@expeditionstore.se


Expedition Store Sweden AB
Hulekvill 116
38595 Torsås
Sverige