Rättsligt meddelande

Rättslig garanti (svenska: “Reklamationsrätt” / Återvinningsrätt)

Enligt konsumentköpslagen (Konsumentköpslagen) har du rätt till laglig garanti inom tre år som kund. Under de första sex månaderna är det Expedition Store-ansvaret att bevisa att felet inte fanns där ursprungligen, efter 3 månader är det ditt ansvar som kund att bevisa att felet var där ursprungligen. För att göra anspråk på den juridiska garantin måste du vara den ursprungliga köparen och kunna bekräfta ditt köp med ett kvitto eller faktura.

Vid anspråk på juridisk garanti eller garanti ska Expedition Store kontaktas omedelbart. Expedition Store täcker inte några reparationsförsök eller kostnader som har uppkommit utan Expedition Store skriftligt medgivande som ska ges före sådana försök, inte heller täcker Expedition Store för följdskador som skulle uppstå efter att kunden fortsatte att använda en felaktig produkt.


Åtgärder vid anspråk på garanti / juridisk garanti

Kontakta alltid Expedition Store omedelbart när felet upptäcks.

Skicka in produkten tillsammans med ett klagomålsformulär till Expedition Store, det är också viktigt att all dokumentation och eventuella anspråk bifogas klagomålet eftersom det alltid behandlas enligt bifogad dokumentation. Om godkänd ersätts kundens produkt med en ny motsvarande produkt när det är möjligt.

I händelse av reklamationer på produkter som är äldre än 6 månader bör det finnas dokumentation som tydligt anger att defekten var där ursprungligen och att montering / installation har utförts på ett professionellt sätt.